INDEKS AUTORSKI

Anna Jamroziakowa


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

[Rec. Eseje o pięknie. Problemy estetyki i teorii sztuki. Wilkoszewska, Krystyna (red.)]. Warszawa-Kraków, PWN, 1988. Ruch Filozoficzny, XLVII (2), 156-159, 1990.