INDEKS AUTORSKI

Krystyna Janicka


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

[Rec. The Journal of Aesthetics and Art Criticism. 1956-1957]. Estetyka, I, 346-351, 1960.

Funkcje i zadania sztuki w teorii nadrealizmu. Studia Estetyczne, t. 1, 199-213, 1964. Janicka, Krystyna.

# społeczna rola sztuki # estetyka # surrealizm #
TREŚĆ. (A) Wstęp. I. Metafizyczny i epistemologiczny aspekt myśli nadrealistycznej. II. Psychologiczny i etyczny aspekt myśli nadrealistycznej. III. Aspekt społeczno-polityczny działalności nadrealistycznej. IV. Pojęcie twórczości - automatyzm psychiczny czysty. V. Język sztuki jako język obrazów. VI. Sztuka jako zabawa. VII. Sztuka jako alchemia. VIII. Sztuka jako czynnik mitotwórczy. IX. Uwagi końcowe.