INDEKS AUTORSKI

Maria Janion


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Morawskiego studia z dziejów myśli estetycznej. [Rec. Morawski, Stefan. Studia z historii myśli estetycznej XVIII i XIX wieku]. Estetyka, IV, 278-284, 1963.

Myśli o sztuce w okresie romantyzmu. [Rec. Z dziejów polskiej krytyki i teorii sztuki. T. 1. Myśli o sztuce w okresie romantyzmu. Grabska, E. i Morawski, S. (red.)]. Estetyka, IV, 285-289, 1963. Janion, Maria.

Krasiński a Hegel. Studia Filozoficzne, nr 3, 39-61, 1965.

# KRASIŃSKI, Zygmunt # HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich # romantyzm #

"Krasiński - filozofujący poeta romantyczny" w: Filozofia Polska. (Myśli i Ludzie), 315-337. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1967.

# filozofia polska # KRASIŃSKI, Zygmunt # romantyzm polski #
TREŚĆ. (A) Historiozofia Nie-Boskiej Komedii. (B) Irydion - przeznaczenie i opatrzność. (C) Idea mesjanizmu.