INDEKS AUTORSKI

Anna Jankowska


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Zebranie naukowe Warszawskiego Towarzystwa Filozoficznego. Myśl Filozoficzna, nr 2, 204-206, 1956.

Marksizm a filozofia sprawiedliwości: perswazyjna definicja sprawiedliwości a praktyka społeczna. Etyka, nr 19, 7-19, 1981. Jankowska, Anna.

# marksizm # sprawiedliwość # równość społeczna # podział dóbr #
TREŚĆ. (A) Stanowisko klasyków. (B) Trzy nurty w marksistowskim pojmowaniu sprawiedliwości. (C) Definicja perswazyjna. (D) Teoria i praktyka.