INDEKS AUTORSKI

Jan Jarosławski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Ideologia WRN - ideologia agentury amerykańskiego imperializmu. Myśl Filozoficzna, nr 1, 271-293, 1952. Jarosławski, Jan.

# socjaldemokracja # socjalizm #
TREŚĆ. 1. Socjaliści przeciwko socjalizmowi. 2. Socjalizm humanistyczny w obronie państwa burżuazyjnego. 3. WRN-owscy przyjaciele ludu - wrogami ludu. 4. WRN - wróg narodu polskiego - partia wojny amerykańskiej.

O teoretyczne opracowanie problematyki VII Plenum KC PZPR. Myśl Filozoficzna, nr 4, 43-65, 1952.

Z zagadnień kierowniczej roli klasy robotniczej w sojuszu robotniczo-chłopskim. Myśl Filozoficzna, nr 1, 3-39, 1954.  

# proletariat # socjalizm # walka klas # władza #