INDEKS AUTORSKI

Piotr Jaroszyński


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Spór o przedmiot "Metafizyki" Arystotelesa. Roczniki Filozoficzne, 31(1), 93-107, 1983. Jaroszyński, Piotr.

# ARYSTOTELES # metodologia filozofii # metafizyka #