INDEKS AUTORSKI

Aleksandra Jasińska-Kania


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Z publikacji radzieckich w związku z pracą Stalina "Ekonomiczne problemy socjalizmu w ZSRR". Myśl Filozoficzna, nr 2, 435-443, 1953.

Poszukiwania marksizmu współczesnego. [Rec. Labriola, Antonio. Szkice o materialistycznym pojmowaniu dziejów]. Studia Filozoficzne, nr 3, 240-245, 1962.

Rozwój człowieka a świat społeczny. Colloquia Communia, nr 4-5(8-9), 27-38, 1983. Jasińska-Kania, Aleksandra.

# rozwój człowieka # jednostka a społeczeństwo #