INDEKS AUTORSKI

Grażyna Jastrzębska


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Współczesne modyfikacje historiozofii cyklicznej. Studia Filozoficzne, nr 3, 39-53, 1971. Jastrzębska, Grażyna.

# TOYNBEE, Arnold Joseph # SPENGLER, Oswald # BIERDIAJEW, Nikolaj Aleksandrowicz # SOROKIN, Pitrim Aleksandrowicz # historiozofia #
TREŚĆ. (A) Diachronia linearna a cykliczna: przyczynek do analizy porównawczej. (B) Paradoksy trwania i zmienności: próby relatywizacji cyklicznego modelu historii. (a) Historiozoficzny dialog Toynbee'ego ze Spenglerem. (b) Antynomie spenglerowskiej teorii destrukcji historycznej. (c) Bierdiajewowskie obrachunki z koncepcją historii cyklicznej. (d) Sorokina próby relatywizacji jednokierunkowego modelu historycznego czasu. (C) Granice wyjaśniania modelowego: zmienność cykliczna, progresywna a dialektyczna.