INDEKS AUTORSKI

Wit Jaworski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

O Wincentego Lutosławskiego interpretacji platonizmu. Studia Filozoficzne, nr 5, 137-145, 1976. Jaworski, Wit.

# LUTOSŁAWSKI, Wincenty # platonizm # spirytualizm #
ABSTRAKT. W modernistycznych sporach o koncepcję człowieka próbuje się przewartościować te koncepcje, które ograniczały autonomię i twórczość jednostki. Wincenty Lutosławski w swojej próbie stworzenia i uzasadnienia "bezwzględnego indywidualizmu", "eleuteryzmu" podjął m.in. krytykę tych wersji idealizmu obiektywnego, które odwoływały się do Platona. W artykule stawiam tezę, że tzw. "kwestia platońska" miała charakter nieobojętny wobec podstawowych problemów światopoglądowych, którymi żył modernizm. W. Lutosławskiego interpretacja platonizmu jako filozofii spirytualistycznej umożliwić miała uzasadnienie poglądu mówiącego, że neomesjanizm polski jest syntezą indywidualizmu antycznego i solidarystycznej filozofii polskiego romantyzmu. Wiele twierdzeń Lutosławskiego odnośnie do filozofii platońskiej korespondowało i wyprzedzało nawet osiągnięcia w tym przedmiocie szkoły marburskiej.

Uwagi o ontologii. Ontologia a marksizm. Studia Filozoficzne, nr 3, 119-128, 1979. Jaworski, Wit.

# ontologia # marksizm #