INDEKS AUTORSKI

Edward Jędrzyński


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Filozoficzne refleksje i świadomość religijna Horacego. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 25-38, 1972. Jędrzyński, Edward.

# HORACY # epikureizm # stoicyzm # sztuka a filozofia # świadomość religijna #
TREŚĆ. 1. Horacy jako człowiek, myśliciel i esteta. 2. Tradycja filozofii epikurejskiej. 3. Stoicyzm i jego rola w poszukiwaniach praktycznej filozofii życia. 4. Prawdy filozoficzne i ich życiowa wartość w religijnej świadomości Horacego. 5. Potrzeba osobistego doświadczenia religijnego poety.