INDEKS AUTORSKI

Paulin Jemioł


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Arystotelesowska koncepcja dowodu naukotwórczego i jego klasyfikacja w ujęciu Jana od Tomasza. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 85-120, 1979. Jemioł, Paulin.

# ARYSTOTELES # JAN od św. Tomasza # wiedza naukowa #
TREŚĆ. Wstęp. 1. Konieczność akceptacji założenia o istnieniu tzw. "wiedzy uprzedniej". 2. Zdania pierwsze a dowód tworzący wiedzę naukową. 3. Typy dowodzeń egzystencjalnych.