INDEKS AUTORSKI

Tomasz Jordan


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Aksjomatyczna definicja zdania prawdziwego w języku potocznym. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 204-222, 1989. Jordan, Tomasz.

# TARSKI, Alfred # prawda # język potoczny # aksjomatyzacja #
TREŚĆ. Wstęp. 1. O stanowisku Alfreda Tarskiego w sprawie definiowalności pojęcia prawdy w języku potocznym. 2. Definicja prawdy w języku potocznym. 3. Uwagi końcowe.