INDEKS AUTORSKI

Joanna Judycka


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Działalność translatorska Wilhelma z Moerbeke w odniesieniu do niektórych traktatów Arystotelesa. Roczniki Filozoficzne, 37/38(1), 43-53, 1989/1990. Judycka, Joanna.

# WILHELM z Moerbeke # filozofia średniowieczna #