INDEKS AUTORSKI

Stanisław Judycki


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Niektóre problemy Husserlowskiej teorii konstrukcji przestrzeni. Roczniki Filozoficzne, 29(1), 125-163, 1981.

# HUSSERL, Edmund # przestrzeń # fenomenologia #

[Rec. Ströker, Elisabeth. Philosophische Untersuchungen zum Raum]. Roczniki Filozoficzne, 29(1), 233-238, 1981. Judycki, Stanisław.

Uwagi o polskim wydaniu Medytacji kartezjańskich Edmunda Husserla. [Rec. Wajs, A. (tłum.)]. Roczniki Filozoficzne, 32(1), 235-241, 1984.

Uwagi o filozoficznym "problemie alter ego". Roczniki Filozoficzne, 36(1), 149-157, 1988.

# jednostka (ludzka) # epistemologia # filozofia człowieka #

O metafizycznych założeniach refleksyjnej analizy poznania. Studia Filozoficzne, nr 4, 103-116, 1989. Judycki, Stanisław.

# epistemologia # metafizyka # neokantyzm # HUSSERL, Edmund #
TREŚĆ. Przedmiotem artykułu jest zagadnienie relacji pomiędzy metafizyka a epistemologią w świetle neokantowskiej filozofii transcendentalnej i fenomenologii Husserla. Wykorzystując analizy Husserla dotyczące iteratywnego sposobu funkcjonowania refleksji i jego uwagi o faktyczności ja transcendentalnego autor broni następujących tez: 1) niemożliwe jest sformułowanie czysto immanentnej, wolnej od rozstrzygnięć metafizycznych płaszczyzny badań epistemologicznych, 2) pełna epistemologia filozoficzna jako nauka zmierzająca do ostatecznego wyjaśnienia musi zawierać fenomenologię i metafizykę poznania.s