INDEKS AUTORSKI

Helmut Juros


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

G. E. Moore’a teoria znaczenia. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 105-124, 1971.

# MOORE, George Edward # znaczenie # analiza filozoficzna #
TREŚĆ. 1. Charakter analizy filozoficznej. 2. Kryteria poprawności analizy. 3. Analiza, dystynkcja, definicja. 4. Warunki poprawności analizy.

"Błąd naturalistyczny" a tomistyczne określenie dobra. Roczniki Filozoficzne, 20(2), 41-67, 1972.

# błąd naturalistyczny # dobro # MOORE, George Edward # metodologia etyki #

W sprawie tzw. subiektywnej definicji dobra. Roczniki Filozoficzne, 22(2), 47-62, 1974.

# dobro # TOMASZ z Akwinu, św. # pożądanie #

Rezonans pogłosu sumienia ludzkiego w służbie człowiekowi. Roczniki Filozoficzne, 27(2), 151-155, 1979. Juros, Helmut.

# sumienie #