INDEKS AUTORSKI

Janusz Jusiak


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Realizm hipotetyczny Konrada Lorenza. Studia Filozoficzne, nr 1, 133-147, 1980.

# LORENZ, Konrad # realizm hipotetyczny # epistemologia #
TREŚĆ. 1. Postulat obiektywności przyrody i podmiotu poznania. 2. Poznanie jako proces życiowy. 3. Nowa epistemologia oraz filozofia kultury.

Utopie a rozum metodyczny. Colloquia Communia, 2-3(25-26), 77-89, 1986.

# utopia # POPPER, K. R. #

Alfred North Whitehead: między spekulacją, metodą a światem wartości. Colloquia Communia, 3-4(32-33), 107-127, 1987. Jusiak, Janusz.

# WHITEHEAD, A. N. #

PRZEKŁAD. Whitehead, Alfred North. Nieśmiertelność. Colloquia mmunia, nr 3-4(32-33), 145-159, 1987.
Matematyka i dobro. Tamże, 161-172, 1987.