INDEKS AUTORSKI

Tadeusz Kachlak


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

K. Marks i F. Engels o starożytności klasycznej. Wrocław-Warszawa-Kraków, Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wyd. PAN, 1967. Kachlak, Tadeusz.

# materializm historyczny # MARX, Karl # ENGELS, Friedrich # starożytność # filozofia starożytna # społeczeństwo # własność #
TREŚĆ. 1. Wstęp. 2. Rozwój greckiej i rzymskiej myśli filozoficznej. 3. Arystoteles i Platon. 4. Neoplatonizm i chrześcijaństwo. 5. Historia starożytna. Historiografia. 6. Rozwój społeczeństwa pierwotnego. 7. Historia starożytności w świetle pracy Marksa: Formy produkcji przedkapitalistycznej. 8. Zakończenie. 9. Bibliografia.