INDEKS AUTORSKI

Lech Kaczmarek (1909-1984)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Istota i pochodzenie religii. Poznań, Księgarnia Świętego Wojciecha, 1958. Kaczmarek, Lech.

# filozofia religii # katolicyzm # religia a filozofia # historia religii # socjologia religii #
TREŚĆ. Wstęp. * Część pierwsza. I. Niekatolickie określenia religii. 1. Kantowska filozofia religii. 2. Panteistyczno-idealistyczne określenie religii. (a) J. G. Fichte. (b) G. Hegel. 3. Woluntaryzm religiologiczny Schopenhauera. 4. Irracjonalizm religijny. (a) E. V. Hartmann. (b) F. Schleiermacher. (c) I. Feuerbach. (d) D. Strauss. 5. Modernistyczna idea religii. (a) W. James. (b) H. Bergson. 6. Pozytywistyczna koncepcja religii. 7. Materialistyczna idea religii. (a) E. Haeckel. 8. Antropoteizm a religia. (a) F. Nietzsche. II. Katolicka koncepcja religii. 1. Etymologia. 2. Rzeczowe określenie religii. III. Podział religii, jej możliwość i konieczność. 1. Podział. 2. Możliwość religii. 3. Konieczność religii. IV. Stosunek religii do innych dziedzin życia. 1. Religia a filozofia. 2. Stosunek religii do kultury. V. Udział rozumu, woli i uczuć w religii. 1. Udział rozumu w religii. 2. Udział woli w religii. 3. Udział uczuć w religii. VI. Główne przejawy życia religijnego. 1. Modlitwa. 2. Ofiara. * Część druga. I. Metody badań religiogenetycznych. 1. Metoda filologiczna Maxa Müllera. 2. Metoda antropologiczno-ewolucyjna. 3. Metoda historyczno-kulturalna W. Schmidta. II. Teorie o pochodzeniu religii. 1. Teoria mitologiczna. 2. Teoria ewolucyjna. (a) Fetyszyzm. (b) Animizm. (c) Manizm. (d) Magizm. 3. Socjologizm Durkheima. (a) Totemizm. III. Historyczno-kulturalna koncepcja pochodzenia religii. 1. Co to są ludy prymitywne? 2. Religia ludów prymitywnych. (a) Wierzenia. (b) Moralność ludów prymitywnych. (c) Kult religijny. 3. Religia człowieka prehistorycznego. 4. Źródła religii pierwotnego człowieka.