INDEKS AUTORSKI

Alicja  Kadler


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

"Działalność filozoficzna Michała Wiszniewskiego i miejsce filozofii w jego twórczości naukowej" w: Charisteria. Rozprawy filozoficzne złożone w darze Władysławowi Tatarkiewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Czeżowski, Tadeusz (red.), 125-141. Warszawa, PWN, 1960. Kadler, Alicja.

# WISZNIEWSKI, Michał # filozofia polska #

O "Bibliografii filozofii polskiej". Ruch Filozoficzny, XXIII (1-2), 4-6, 1964.