INDEKS AUTORSKI

Damian Kalbarczyk


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Trzy koncepcje twórczości: Abramowski, Brzozowski, Lutosławski. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 23, 315-350, 1977. Kalbarczyk, Damian.

# twórczość # ABRAMOWSKI, Edward # BRZOZOWSKI, Stanisław # LUTOSŁAWSKI, Wincenty #
TREŚĆ. (A) Gloryfikacja lenistwa? (B) Czyn - praca - życie. (C) Na drodze doskonalenia duszy. (D) Porównania i konsekwencje.

Świat zaczyna się od teraz. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 24, 43-67, 1978. Kalbarczyk, Damian.

# KRÓLIKOWSKI, Ludwik # jednostka a społeczeństwo # socjalizm utopijny # społeczeństwo doskonałe #
TREŚĆ. (A) Tragizm człowieka samotnego. (B) "Bóg jest miłością - Bóg jest prawdą". (C) Nowy wymiar czynu. (D) "Rzeczywista demokracja" a naród. (E) Socjalizm.