INDEKS AUTORSKI

Jerzy Kalinowski (1916-2000)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Interpretacja prawa a logika zdań normatywnych. Roczniki Filozoficzne, 5(2), 151-169, 1955/1957.

# filozofia prawa # norma prawna # logika norm #

Arystotelesowska teoria sprawności intelektualnych, czyli o dwu pojęciach mądrości. Roczniki Filozoficzne, 5(4), 45-65, 1955/1957.

# ARYSTOTELES # intelekt # mądrość #

O istocie i jedności filozofii. Roczniki Filozoficzne, 6(1), 5-17, 1958.

# filozofia # byt # specjalizacja nauk #

Ontologia czy aitiologia? Uwagi o naturze metafizyki z powodu książek M. Jaworskiego i S. Swieżawskiego Byt oraz S. Kamińskiego i M. A. Krąpca Z teorii i metodologii metafizyki. Znak, nr 111, 1069-1076, 1963.

# byt # metafizyka # metodologia filozofii #

Sąd o prawie i osobie. Rozważania na temat poglądów Simone Weil. Znak, nr 118, 464-473, 1964.

# WEIL, Simone # osoba # filozofia prawa #

z: Swieżawski, Stefan. La philosophie à l'heure du Concile. Paris, Société d'Editions Internationales, 1965.

Dialog o roli filozofii tomistycznej w związku z obradami II Soboru Watykańskiego.

z: Swieżawski, Stefan. Rozmowa o filozofii w okresie soboru. T., A. (tłum. z fr.). Znak, nr 133-134, 941-955, 1965.
Listy do redakcji. Znak, nr 137-138, 1693-1696, 1965.

# filozofia katolicka # tomizm #
TREŚĆ. * Dlaczego św. Tomasz? * Św. Tomasz na Soborze. * 700 lat metamorfoz tomizmu. * Pluralizm tomistyczny. * Czy trzeba być tomistą? * Zakończenie. Philosophia perennis.

W związku z tzw. metafizyką egzystencjalną [Polemika z: Grygiel, S.; Krąpiec, M. A.; Stępień, T.]. Znak, nr 142, 452-467, 1966.

# metafizyka # irracjonalizm # istnienie #

Międzynarodowe kolokwium filozofii prawa w Tuluzie. Ruch Filozoficzny, XXVI (1), 1-2, 1967.

Le Problème de la vérité en morale et en droit. Lyon, Emmanuel Vitte, 1967.

Le chretien et la philosophie. Une contribution a la theorie de la philosophie chretienne. Roczniki Filozoficzne, 15(1), 17-35, 1968.

# filozofia z chrześcijaństwo #
TREŚĆ. Introduction. 1. Le chretien doit-il croire, explictement at a tout moment, a l’existence de Dieu? 2. Le chretien peut-il etre philosophe? 3. Qu’est-ce que la philosophie apporte au chretien? * Conclusion.

Rozum, rozsądek i filozofia. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 29-54, 1973. Kalinowski, Jerzy.

# metodologia filozofii # rozum # intelekt #
TREŚĆ. 1. Rozum i rozsądek. 2. Filozofia (metafizyka) intelektu i filozofia (metafizyka) rozumu. 3. Ku metodologii filozofii. * Zakończenie.

O posługiwaniu się w logice deontycznej językami preskryptywnym i deskryptywnym. Dwa pytania na temat "derived obligation". Studia Filozoficzne, nr 3, 121-128, 1976.

# logika deontyczna # norma # obowiązek #
TREŚĆ. 1. O posługiwaniu się językami preskryptywnym i deskryptywnym w logice deontycznej sensu stricte. 2. Prawda, moralność i derived obligation.

Za przykładem "Etyki nikomachejskiej". Roczniki Filozoficzne, 27(2), 155-158, 1979.

# metodologia etyki #

Dieu contre Dieu? Roczniki Filozoficzne, 27(1), 101-111, 1979.

# religia a filozofia # Bóg # PASCAL, Blaise #
TREŚĆ. 1. Les propos de Pascal. 2. Possibilité et utilité de connaître Dieu par la raison. 3. Le Dieu des patriarches conter le Dieu des philosophes? * Conclusion.

O normach i ich logice. Uwagi na marginesie artykułu von Wrighta "Is and Ought". Roczniki Filozoficzne, 35(1), 71-86, 1987. Kalinowski, Jerzy.

# norma # logika norm # logika deontyczna #