INDEKS AUTORSKI

Marek W. Kalinowski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Determinizm fizyczny a holizm. Studia Filozoficzne, nr 5, 87-99, 1977.

# fizyka # determinizm # holizm #

Koncepcja materii a geometryzacja oddziaływań fizycznych. Studia Filozoficzne, nr 2, 15-38, 1988. Kalinowski, Marek W.

# materia # geometria # fizyka # LENIN # awerroizm #
ABSTRAKT. W pracy rozpatrzono filozoficzne i metodologiczne problemy unifikacji i geometryzacji oddziaływań fizycznych.

Filozofia procesu fizycznego. [Rec. Tempczyk, Michał. Fizyka a świat realny. Elementy filozofii fizyki]. Studia Filozoficzne, nr 2, 179-181, 1988.