INDEKS AUTORSKI

Jan Kamiński


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Czy wszechświat jest skończony? Roczniki Filozoficzne, 7(3), 123-137, 1959. Kamiński, Jan.

# wszechświat # filozofia przyrody # EINSTEIN, Albert # zasada Pauliego #
TREŚĆ. 1. Z historii poglądów. 2. Stanowiska współczesne. 3. Możliwość uzyskania fizykalnego dowodu na skończoność przestrzenną i materialną wszechświata. 4. Zarys dowodu na skończoność przestrzenno-masową wszechświata. 5. Dowód z zasady Pauliego wobec racji metafizycznych. 6. Wnioski końcowe.