INDEKS AUTORSKI

Stanisław Kamiński (1919-1986)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Fregego logika zdań. Roczniki Filozoficzne, 5(2), 31-64, 1955/1957.

# FREGE, Gottlob # logika zdań # system aksjomatyczny #
TREŚĆ. 1. Zdania i związki międzyzdaniowe. 2. System aksjomatyczny logiki zdań.

[Rec. Dürr, Karl. Lehrbuch der Logistik]. Roczniki Filozoficzne, 5(2), 195-197, 1955-1957.

[Rec. Applications scientifiques de la logique mathématique. Actes de 2e Colloque... Paris 1952]. Roczniki Filozoficzne, 5(2), 197-200, 1955-1957.

[Rec. Actes II Congrés International de l'Union Internationale de Philosophie des Sciences]. Roczniki Filozoficzne, 5(2), 200-203, 1955-1957.

[Rec. Prior, A. N. Formal Logic]. Roczniki Filozoficzne, 5(2), 207-209, 1955-1957.

[Rec. Carabellese, Pantaleo. La conscience concrète. Choix de textes...]. Roczniki Filozoficzne, 5(2), 210-212, 1955-1957.

[Rec. Bocheński, Innocenty M. Formale logik]. Roczniki Filozoficzne, 5(2), 217-219, 1955-1957. K., St.

Początki indukcji matematycznej. Roczniki Filozoficzne, 5(2), 171-182, 1955/1957.

# indukcja matematyczna # MAUROLICO, Francesco #

Rola Locke’a i Condillaca w dziejach teorii definicji. Roczniki Filozoficzne, 5(4), 67-101, 1955/1957.

# definicja # metodologia nauki # LOCKE, John # CONDILLAC, Étienne Bonnot de #
TREŚĆ. 1. Cel definicji. 2. Zasięg definiowalności. 3. Metody definiowania. 4. Rola definicji w nauce.

Filozofia analityczna. Znak, nr 48, 668-680, 1958.

O ostatecznych przesłankach w filozofii bytu. Roczniki Filozoficzne, 7(1), 41-72, 1959.

# byt # przesłanki # metafizyka # metodologia nauki #

[Rec. Stegmüller, Wolfgang. Das Wahreitsproblem und die Idee der Semantik]. Roczniki Filozoficzne, 7(1), 159-161, 1959.

Struktura nauk przyrodniczych. Znak, nr 72, 764-775, 1960.

# filozofia nauki # system fizyki #

Historia logiki. Spis bibliograficzny z lat 1956-1959. Ruch Filozoficzny, XX (1-2), 9-19, 1960.

Kwantyfikacja terminów w zdaniach logiki tradycyjnej. Roczniki Filozoficzne, 8(1), 5-15, 1960.

# logika klasyczna # kwantyfikator #

O definicjach w systemie metafizyki ogólnej. Roczniki Filozoficzne, 8(1), 37-54, 1960.

# metafizyka # definicja # redukcja #

Pierwiastki empiryczne i aprioryczne w podstawach nauk fizykalnych. Roczniki Filozoficzne, 8(3), 23-52, 1960.

# metodologia nauki # nauki przyrodnicze # sens empiryczny # a priori #

Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk. Lublin, TN KUL, 1961.

Zob. wyd. 1970.

Logika współczesna a filozofia. Roczniki Filozoficzne, 9(1), 49-84, 1961.

# logika # filozofia # historia filozofii #
TREŚĆ. 1. Historia związku logiki z filozofią. 2. Współczesne związki logiki z filozofią. 3. Zastosowanie logiki współczesnej do filozofii klasycznej.

Problem prawdy w fizyce. Roczniki Filozoficzne, 9(3), 85-96, 1961.

# prawda w nauce # filozofia nauki # fizyka #

z: Krąpiec, Mieczysław A. Specyficzność poznania metafizycznego. Znak, nr 83, 602-637, 1961.

# metafizyka # poznanie # realizm # obiektywizm #

z: Krąpiec, Mieczysław. Z teorii i metodologii metafizyki. Lublin, Wyd. Tow. Nauk. KUL, 1962; wyd. 2 i 3 popr. 1994.

# metodologia filozofii # metafizyka # filozofia a nauka # byt # pojęcie # sąd # indukcja # dowodzenie #

TREŚĆ (wyd. 1994). Wstęp.
Mieczysław A. Krąpiec. I. Filozofia jako typ poznania naukowego. 1. Ogólna koncepcja nauki. 2. Uwagi o języku. II. Analiza pojęć jako pierwotnych elementów myślenia. 1. Struktura pojęć. 2. Zagadnienie konstrukcji pojęć. 3. Treść pojęć. 4. Zakres pojęć. III. Analiza sądów (zdań). 1. Myślenie-Mowa-Zdanie-Sąd w języku potocznym. 2. Analiza zdania-sądu: składniki. 3. Afirmacja istnienia w sądzie: sądy orzecznikowe i egzystencjalne. 4. Czasownik i afirmacja istnienia. 5. Zdania (prawa) w naukach fizykalnych. 6. Prawa fizykalne a pewność i prawdziwość. 7. Sądy a prawa. IV. Analiza rozumowania: indukcja i jej aspekty filozoficzne. 1. Rozgraniczenia wstępne. 2. Indukcja. 3. Indukcja a filozofia. V. Analiza rozumowania: problem uzasadnień w filozofii. 1. Dowodzenie w filozofii bytu. 2. Zastosowanie w metafizyce. 3. Właściwy tok dowodzenia. 4. Możliwość aksjomatyzowania i formalizowania metafizyki. VI. O budowie metafizyki. 1. Możliwość stosowania reguł. 2. Typy zdań w metafizyce. 3. Zasadnicze reguły semantycznego sensu zdań metafizycznych. 4. Układ problematyki filozoficznej w metafizyce.
Stanisław Kamiński. I. O zastosowaniach logiki współczesnej do metafizyki klasycznej. II. Czy możliwe są ogólne i konieczne twierdzenia rzeczowe. III. Struktura systemu scholastycznej metafizyki ogólnej. IV. O ostatecznych przesłankach w klasycznej filozofii bytu. V. Rola definicji w systemie scholastycznej metafizyki. VI. Dedukcja w metafizyce tomistycznej. VII. Próba charakterystyki uzasadniania tez w metafizyce klasycznej.
Resumé. Recherches sur la théorie et la metodologie de métaphysique.

Systematyzacja typowych błędów logicznych. Roczniki Filozoficzne, 10(1), 5-39, 1962.

# błędy logiczne # metodologia nauki # sofizmaty #

O uzasadnianiu tez filozoficznych. Roczniki Filozoficzne, 10(3), 37-65, 1962.

# metodologia filozofii # uzasadnianie #

Czym są w filozofii i w logice tzw. pierwsze zasady? Roczniki Filozoficzne, 11(1), 5-23, 1963.

# metodologia filozofii # logika # pierwsze zasady #

z: Zdybicka, Zofia. O sposobie poznania i istnienia Boga. Znak, nr 120, 635-661, 1964.

# filozofia Boga # dowody na istnienie Boga #
TREŚĆ. * Geneza filozoficznego problemu Boga. * Problem "dowodów" a typ uzasadniania w metafizyce. * Wnioski dydaktyczne.

Typy filozofii. Roczniki Filozoficzne, 12(1), 5-16, 1964.

# filozofia # metodologia filozofii #

Co daje stosowanie logiki formalnej do metafizyki klasycznej? Roczniki Filozoficzne, 12(1), 108-112, 1964.

# logika formalna # metafizyka # metodologia filozofii #

z: Zdybicka, Zofia. W odpowiedzi na uwagi Jana F. Drewnowskiego. Znak, 128-129, 355-365, 1965.

# metafizyka # filozofia klasyczna # dowód na istnienie Boga #
TREŚĆ. 1. Problem metody filozofii klasycznej. 2. Stosunek logiki współczesnej do filozofii klasycznej. 3. Metodologiczny charakter dowodu na istnienie Boga. 4. Odpowiedzi na konkretne zarzuty.

Aksjomatyzowalność klasycznej metafizyki ogólnej. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 103-116, 1965.

# aksjomatyzacja # metafizyka # logika a filozofia #
TREŚĆ. 1. Dawne aksjomatyzacje. 2. Nowoczesne próby aksjomatyzacji. 3. Warunki aksjomatyzowalności metafizyki. 4. Interpretacja metafizyczna rachunku logicznego. 5. Zasadnicze tezy metafizyki - aksjomatami. 6. Aksjomaty z poza tez metafizycznych. Formalizacja teorii ruchu pojętego metafizycznie. 8. Rola logiki formalnej oraz logiki języka w budowaniu systemu metafizyki. 9. Konkluzje.

Jak pojmują filozofię współcześni filozofowie polscy? Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 327-338, 1966.

# filozofia polska # filozofia #

Wyjaśnianie w metafizyce (uwagi wprowadzające). Roczniki Filozoficzne, 14(1), 43-70, 1966.

# metafizyka # wyjaśnianie # metodologia filozofii #

O ilościowym charakterze przedmiotu matematyki. Roczniki Filozoficzne, 14(1), 126-130, 1966.

# filozofia matematyki # ilość # funkcja matematyczna #

Aparatura pojęciowa teologii a filozofia. Znak, nr 157-158, 888-896, 1967.

# teologia # religia a filozofia #

Współczesne metody metafizyki. (Streszczenie odczytu wygłoszonego na Konferencji Naukowej Profesorów Wyższych Zakładów Teologicznych w Polsce, Lublin, 1966, KUL). Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 255-264, 1967.

# metafizyka # metodologia filozofii #

Leibniza koncepcja formy logicznej (w 250-lecie śmierci). Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 295-301, 1967.

# LEIBNIZ, Gottfried Wilhelm # forma #

Metody współczesnej metafizyki. Roczniki Filozoficzne, 15(1), 5-40, 1967.

# metafizyka # metodologia filozofii #
TREŚĆ. 1. Wstępne wyjaśnienia. 2. Filozofia indukcyjno-scjentystyczna. 3. Filozofia analityczna. 4. Fenomenologia i egzystencjalizm.

Ockhama koncepcja wiedzy przyrodniczej. Roczniki Filozoficzne, 15(1), 113-123, 1968.

# OCKHAM, Wilhelm # filozofia przyrody # epistemologia #

O prawdach koniecznych. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 47-72, 1968. Kamiński, Stanisław.

# prawda # racja konieczna # konieczność #
TREŚĆ. 1. Wstępne wyjaśnienia terminologiczne. 2. Bliskoznaczne terminy w stosunku do nazwy prawda konieczna. 3. Dzieje problemu prawdy koniecznej. 4. Potrzeba harmonijnie wielostronnego traktowania problemu prawd koniecznych. 5. Przeszkody utrudniające właściwe podejście do rozwiązania problemu prawd koniecznych. 6. Zarys drogi rozwiązania problemu istnienia prawd koniecznych.

z: Styczeń, Tadeusz. Doświadczalny punkt wyjścia etyki. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 21-73, 1968.

# metodologia etyki # doświadczenie etyczne #
TREŚĆ. 1. Geneza problemu. 2. Naturalizm etyczny. 3. Emotywizm etyczny. 4. Koncepcja doświadczenia. 5. Intuicjonizm w etyce. a) Anglosaski. b) Fenomenologów. c) Empirystyczny. 6. Koncepcja doświadczenia moralnego. 7. Uniwersalizacja danych doświadczenia. 8. Analiza egzystencjalna danych doświadczenia.

Uwagi o języku teorii bytu. Roczniki Filozoficzne, 16(1), 41-54, 1969.

# język # ontologia #

Dialektyka ludzkiego myślenia. [Z ks. prof. Stanisławem Kamińskim rozmawia Władysław Stróżewski]. Znak, nr 180, 713-720, 1969.

# filozofia współczesna #

Zdania praktyczne a zdania teoretyczne. Roczniki Filozoficzne, 18(1), 79-89, 1970.

# poznanie # działanie # zdanie teoretyczne # zdanie praktyczne #

[Rec. Stegmüller, Wolfgang. Wissenschaftliche Erklärung und Begründung]. Roczniki Filozoficzne, 18(1), 193-197, 1970.

Jakuba Zabarelli koncepcja metody poznania naukowego. Roczniki Filozoficzne, 19(1), 57-72, 1971.

# ZABARELLA, Jacopo # poznanie naukowe # metodologia nauki #

O strukturalizmie syntetycznie. Znak, nr 203, 609-619, 1971.

# strukturalizm #

O logice jako narzędziu filozoficznym u B. Russella. Roczniki Filozoficzne, 20(1), 15-23, 1972.

# RUSSELL, Bertrand # logika # deskrypcja # filozofia analityczna #

[Rec. Styczeń, Tadeusz. Problem możliwości etyki jako empirycznie uprawomocnionej i ogólnie ważnej teorii moralności. Roczniki Filozoficzne, 21(2), 165-168, 1973.

Ku uściśleniu filozofii. (Kierunki badań ks. prof. dra Józefa Iwanickiego). Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 5-22, 1973.

# IWANICKI, Józef #

Racjonalizm w najnowszej metodologii nauk a intelektualizm w epistemologii Tomasza z Akwinu. Roczniki Filozoficzne, 22(1), 39-53, 1974.

# metodologia nauki # TOMASZ z Akwinu, św. # racjonalizm # intelektualizm #

z: Zdybicka, Zofia J. Definicja religii a typy nauk o religii. Roczniki Filozoficzne, 22(1), 103-160, 1974.

# religia # socjologia religii # filozofia religii #
TREŚĆ. I. Wstępna typologia obiegowych definicji religii. 1. Definicje genetyczne. 2. Definicje strukturalne. 3. Definicje funkcjonalne. II. Religia jako przedmiot różnych nauk. 1. Historia religii. 2. Etnologia religii. 3. Geografia religii. 4. Psychologia religii. 5. Socjologia religii. 6. Pedagogika religii. 7. Fenomenologia religii. 8. Krytyka religii. 9. Filozofia religii. 10. Apologetyka religii. 11. Teologia religii. III. Próba uporządkowania definicji religii z uwagi na typy nauk religiologicznych.

[Rec. Kalinowski, Georges. La logique des normes]. Roczniki Filozoficzne, 21(1), 77-79, 1973. Kamiński, Stanisław.

Metodologiczne typy etyki. Roczniki Filozoficzne, 22(2), 5-18, 1974.

# metodologia etyki # etyka #
TREŚĆ. 1. Przedmiot etyki. 2. Przedmiotowy cel etyki. 3. Metoda etyki.

Teoria bytu a inne dyscypliny filozoficzne. Aspekt metodologiczny. Roczniki Filozoficzne, 23(1), 5-18, 1975.

# metodologia filozofii # ontologia #

Rozwój logiki i metodologii nauk w Polsce po II wojnie światowej. Roczniki Filozoficzne, 24(1), 113-122, 1976.

# metodologia nauki # historia logiki # filozofia polska #

[Rec. Dąmbska, Izydora. Znaki i myśli - wybór pism z semiotyki, teorii nauki i historii filozofii]. Roczniki Filozoficzne, 24(1), 152-153, 1976.

Metody filozofowania do XX wieku (Przegląd ogólny). Roczniki Filozoficzne, 25(1), 10-45, 1977.

# historia filozofii # metodologia filozofii #

Metodologiczna osobliwość poznania teologicznego. Roczniki Filozoficzne, 25(2), 81-96, 1977.

# metodologia teologii # objawienie # doświadczenie religijne #
TTREŚĆ. 1. Typologia podstawowych metod teologii. 2. Teologia jako rewelacjonizacja przyrodzonej wiedzy o życiu chrześcijańskim.

Uwagi do artykułu: Czy etyka jest logiką chcenia? [Polemika z: Styczeń, Tadeusz]. em>Roczniki Filozoficzne, 25(2), 129-131, 1977.

# etyka # prakseologia #

[Rec. Dąmbska, Izydora. O konwencjach i konwencjonalizmie]. Roczniki Filozoficzne, 25(1), 152-155, 1977.

Metody współczesnej metafizyki. (cz. II). Roczniki Filozoficzne, 26(1), 5-50, 1978.

# metafizyka # metodologia filozofii #
TREŚĆ. 5. Filozofia perypatetycka. (A) Problem filozofii chrześcijańskiej. (B) Rozwój filozofii perypatetyckiej. (C) Metody przedmiotowe. (a) Metody intuicyjno-dedukcyjne. (b) Metody scjentystyczno-intuicyjne. (c) Metody intuicyjno-redukcyjne.

Łukasiewicza koncepcja metody filozofii. Roczniki Filozoficzne, 27(1), 281-289, 1979.

# ŁUKASIEWICZ, Jan # metodologia filozofii #

Osobliwość metodologiczna teorii bytu. Roczniki Filozoficzne, 27(2), 33-49, 1979.

# ontologia # metodologia filozofii #

Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk. Wyd. 2 popr. i uzup. Lublin, TN KUL, 1970; wyd. 3 uzup. 1981.

# filozofia nauki # klasyfikacja nauk # metanauka # metodologia nauki # społeczna rola nauki #
TREŚĆ (wyd. 3). (A) Wstęp. I. Wieloznaczność terminu nauka. 1. Podstawowe typy desygnatów nazwy nauka. 2. Filozoficzne uwagi o nauce. 3. Nauki o nauce. II. Historia pojęcia nauki. 1. Starożytne i średniowieczne próby determinacji nauki. 2. Tworzenie pojęcia nauki w okresie rewolucji naukowej i w XVIII wieku. 3. Kształtowanie się nowoczesnej koncepcji nauki w XIX wieku. 4. Modyfikacje pojęcia nauki w okresie rewolucji naukowo-technicznej. III. Determinacja natury nauki. 1. Przedmiot i cel wiedzy naukowej. 2. Metoda uprawiania nauki. 3. Struktura i dynamika teorii naukowej. 4. Nauka w społeczeństwie i w kulturze. IV. Rozmaitość i jedność nauki. 1. Geneza i zadania porządkowania nauk. 2. Podział nauk u dawnych autorów. 3. Współczesne uporządkowanie nauk. 4. Integracja wiedzy i współpraca naukowo-badawcza. V. Metodologiczne osobliwości nauk. 1. Nauki aprioryczno-dedukcyjne a empiryczno-indukcyjne. 2. Nauki humanistyczne a przyrodnicze. 3. Nauki praktyczne a teoretyczne. 4. Filozofia. 5. Teologia. (B) Zakończenie. (C) Bibliografia.

Poznanie Boga a typy racjonalnego poznania. Studia Philosophiae Christianae,, nr 1, 145-154, 1981.

# filozofia Boga # racjonalność #br /> TREŚĆ. 1. Typy racjonalnego poznania. 2. Postulaty stawiane poznaniu Boga. 3. Właściwy typ racjonalnego poznania Boga.

Główne koncepcje filozofii dziejów. Studia Philosophiae Christianae,, nr 2, 89-121, 1982.

# filozofia dziejów #/p>

Kierunki rozwoju problematyki semiotycznej. Roczniki Filozoficzne, 30(1), 93-118, 1982.

# semiotyka # filozofia języka #

Filozofia religii i filozofia Boga. Roczniki Filozoficzne, 30(2), 15-21, 1982.

# filozofia religii # filozofia Boga #

O kryteriach wartościowania wiedzy teoretycznej. Roczniki Filozoficzne, 30(2), 125-130, 1982.

# wartość poznawcza # teoria naukowa # metodologia nauki #

O rozwoju teorii empirycznej. Roczniki Filozoficzne, 30(3), 129-141, 1982.

# metodologia nauki # rozwój nauki # teoria empiryczna #

Nauka i filozofia a mądrość. Roczniki Filozoficzne, 31(2), 19-26, 1983.

# mądrość # nauka # filozofia #

O wartości jako kategorii antropologicznej. Roczniki Filozoficzne, 31(2), 105-116, 1983.

# wartość # metodologia etyki # godność # antropologia #

Racjonalizm w filozofii nauki na początku XX w. Studia Filozoficzne, nr 5-6, 143-153, 1983.

# racjonalizm # filozofia nauki # racjonalność #
ABSTRAKT. Racjonalizm końca XIX w. można streścić w tezie: nie przyjmować w nauce niczego, czego nie da się ściśle udowodnić lub oprzeć na zmysłowej obserwacji. Na początku XX w. modyfikowano taki racjonalizm. Irracjonalistyczne koncepcje filozofii (Nietzsche, Dilthey, Bergson) oraz krytyczne analizy teoretyków nauki (E. Boutroux, Poincaré, Duhem) ograniczają zarówno racjonalizm, jak i empiryzm w filozofii nauki. Teoria naukowa nie jest redukowalna do zdań o faktach (Einstein), a rozum nie jest w stanie objąć form życia kulturowego (Cassirer); obok zmysłów i rozumu czynnikiem poznania naukowego staje się język (konwencjonalizmu) i intuicja (Bergson, Husserl). Sami fizycy, zwiększając rolę umysłu w poznaniu naukowym, nie chcą (wbrew neopozytywistom) utożsamić racjonalności z logicznością (modelowe traktowanie teorii naukowej).

Ludwik Borkowski jako kontynuator logiczno-metodologicznych prac szkoły lwowsko-warszawskiej. Roczniki Filozoficzne, 32(1), 7-17, 1984.

# BORKOWSKI, Ludwik # szkoła lwowsko-warszawska # historia logiki #

Filozofia nauki w Polsce w latach 1973-1982. (Wstępna ocena działalności badawczej). Roczniki Filozoficzne, 32(1), 241-249, 1984.

# filozofia nauki # filozofia polska #

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, nr 1-2, 106-112, 1985.

# filozofia polska # autobiogram #

Czy filozofia służy teologii? Roczniki Filozoficzne, 33/34(2), 57-67, 1985/1986.

# filozofia a teologia #

O metodzie filozofii klasycznej. Roczniki Filozoficzne, 34(1), 5-20, 1986.

# filozofia klasyczna # teoria bytu # metodologia filozofii #
TREŚĆ. Wstęp. 1. Ogólna charakterystyka filozofii klasycznej. 2. Założenia filozofii klasycznej. 3. Punkt wyjścia filozofii bytu.


Ksiądz Profesor Stanisław Kamiński (1919-1986). Studia Filozoficzne, nr 9, 197-198, 1986. Bronk, Andrzej.