INDEKS AUTORSKI

Władysław Kaniowski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Nietzsche: religia jako źródło degradacji osobowości. Studia Filozoficzne, nr 4, 105-114, 1973.

# NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm # krytyka religii # śmierć Boga # ateizm #
TREŚĆ. 1. Człowiek - świat - Bóg. 2. "Śmierć Boga". 3. Ambiwalencje nietzscheańskiego ateizmu. 4. Nietzsche a Feuerbach.

Nietzscheańska koncepcja człowieka. Studia Filozoficzne, nr 5, 217-228, 1973.

# NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm # filozofia człowieka #

Ideał przyszłości: nadczłowiek. Studia Filozoficzne, nr 1, 93-108, 1974.

 # NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm # nadczłowiek # ideał # eugenika #

Wydanie dzieł Nietzschego. [Rec. Nietzsche-Werke. Kritische Gesamtausgabe. Colli, G. & Montinari, M. (red.)]. Studia Filozoficzne, nr 8, 150-151, 1975.

Koncepcja sztuki F. W. Nietzschego. Studia Filozoficzne, nr 4, 203-211, 1976.

# NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm # sztuka #

Podręcznik marksistowskiej wiedzy o społeczeństwie. [Rec. Grundlagen des Historischen Materialismus]. Studia Filozoficzne, nr 3, 185-187, 1977.

Marksistowska teoria narodu. [Rec. Kosing, Alfred. Nation in Geschichte und Gegenwart]. Studia Filozoficzne, nr 3, 193-196, 1977.

Historiozofia Oswalda Spenglera. Studia Filozoficzne, nr 6, 109-128, 1984. Kaniowski, Władysław.

# SPENGLER, Oswald # historiozofia # natura a kultura #
TREŚĆ. Artykuł stanowi próbę zwięzłej prezentacji ogólnych założeń historiozofii Oswalda Spenglera. Jest to koncepcja stanowiąca kwintesencję podstawowych wątków filozofii życia. Doprowadzając je do skrajności autor "Zmierzchu Zachodu" - mimowolnie ujawnił ich całkowicie irracjonalnych charakter. Najbardziej znamienną cechą tej koncepcji jest dychotomiczna wizja świata, w której rozum przeciwstawiony zostaje uczuciu, natura historii, cywilizacja kulturze itd. Mimo że większość wątków myślowych, poszczególnych idei, które pojawiają się na kartach prac Spenglera, miały już wcześniej swoich duchowych ojców, konstrukcja całości ma pewną swoistą oryginalność i z tego względu wydaje się warta przypomnienia.

Dekadencja i nihilizm w filozofii F. W. Nietzschego. Colloquia Communia, 3-6(20-23), 119-134, 1985. Kaniowski, Władysław.

# NIETZSCHE # dekadencja # nihilizm #