INDEKS AUTORSKI

Sławomir Kapralski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

W sprawie historyzmu. (Polemika z art. A. Czermaka, Historyzm w naukach społecznych, "Studia Filozoficzne" 1980, nr 4). Studia Filozoficzne, nr 4, 167-172, 1981. Kapralski, Sławomir.

# historyzm # marksizm #

z: Flis, Andrzej. Ernest Gellner i racjonalność kultury europejskiej. Studia Filozoficzne, nr 1, 111-125, 1990.

# GELLNER, Ernest # racjonalność # filozofia kultury # kultura europejska #
ABSTRAKT. Idąc śladami rozważań teoretycznych Ernesta Gellnera w artykule przeciwstawione są dwa rodzaje racjonalności: racjonalność instrumentalna (Zweckrationalitat) irracjonalność koherencyjna. synteza obu tych typów racjonalności dokonała się w Europie i była w gruncie rzeczy tożsama z procesem stapiania się w nową całość kulturową dwóch odrębnych - i pod wieloma względami przeciwstawnych - tradycji: tradycji judeo-chrześcijańskiej i tradycji greckiej. Synteza ta stała się źródłem bezprecedensowej dynamiki cywilizacji europejskiej, ale także źródłem wielu podstawowych zagrożeń dla ludzkości.