INDEKS AUTORSKI

Andrzej Karalus


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

PRZEKŁAD. Filozofia w czasach terroru: rozmowy z Jurgenem Habermasem i Jacques'em Derridą. Karalus, Andrzej i Kilanowski, Marcin i Orlewski, Bartosz (tłum.). Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008.

PRZEKŁAD. Rorty, Richard. Spełnianie obietnicy naszego kraju: myśl lewicowa w dwudziestowiecznej Ameryce. Karalus, Andrzej i Szahaj, Andrzej. Toruń, Wyd. Nauk. UMK, 2010.