INDEKS AUTORSKI

Czesław Karkowski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Historyzm - dziejowość. Uwagi na marginesie filozofii Heideggera. Studia Filozoficzne, nr 2, 59-65, 1981.

# HEIDEGGER, Martin # HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich # historyzm #

Heglowska kategoria kultury i jej interpretacja. Studia Filozoficzne, nr 12, 161-167, 1981. Karkowski, Czesław.

# HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich # kultura # marksizm #

PRZEKŁAD. Rorty, Richard. Konsekwencje pragmatyzmu: eseje z lat 1972-1980. Warszawa, Wyd. IFiS PAN, 1998.