INDEKS AUTORSKI

Karolina Maria Kasperkiewicz


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Stałość w świetle nauki św. Tomasza z Aquinu. Roczniki Filozoficzne, 6(2), 83-103, 1958.

# etyka # stałość # TOMASZ z Akwinu, św. #
TREŚĆ. 1. Pojęcie stałości. (a) Potoczne i psychologiczne pojęcie stałości. (b) Stałość w etyce. 2. Cnota stałości. (a) Podmiot i przedmiot cnoty stałości. (b) Stałość jako złoty środek między niestałością a uporem.

Przyjaźń, jej miejsce i zadanie w systemie filozofii moralnej Arystotelesa. Roczniki Filozoficzne, 11(2), 14-31, 1963.

# przyjaźń # ARYSTOTELES # moralność # szczęście #
TREŚĆ. 1. System filozofii moralnej Arystotelesa. 2. Przyjaźń w świetle nauki Arystotelesa. 3. Miejsce i zadanie przyjaźni w systemie filozofii moralnej Arystotelesa.

Problem aktualizowania się wartości osoby ludzkiej. Roczniki Filozoficzne, 27(2), 113-128, 1979. Kasperkiewicz, Karolina Maria.

# osoba # ambicja # filozofia człowieka #
TREŚĆ. 1. Poznanie prawdy o człowieku punktem wyjścia formacji. 2. Ambicja jako przedmiot permanentnej formacji. 3. Problem właściwego ukierunkowania ambicjonalnych dążeń. 4. Postawa autokrytycyzmu i zaangażowania fundamentem charakteru moralnego.