INDEKS AUTORSKI

Stanisław Katafias


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

[Rec. Krokiewicz, Adam. Sokrates]. Ruch Filozoficzny, XX (1-2), 29-31, 1960.

[Rec. Krokiewicz, Adam. Moralność Homera i etyka Hezjoda]. Ruch Filozoficzny, XX (3), 166-168, 1961. Katafias, Stanisław.

[Rec. Malewski, Andrzej i Topolski, Jerzy. Studia z metodologii historii]. Ruch Filozoficzny, XX (3), 168-170, 1961.