INDEKS AUTORSKI

Piotr Kawiecki


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Rzeczywistość estetyczna a świat dzieła literackiego. [Polemika z: Misiewicz, Janusz. Światopogląd i forma. O artystycznych wartościach literackich]. Studia Filozoficzne, nr 4, 75-89, 1985.

# dzieło literackie # wartość estetyczna # przeżycie estetyczne #
ABSTRAKT. Artykuł jest analizą krytyczną pewnych problemów z zakresu filozofii literatury podjętych w pracy J. Misiewicza "Światopogląd i forma. O artystycznych wartościach literackich" (Lublin 1983).

Czym jest sztuka? O analogiach między praktyką artystyczną i naukową. Studia Filozoficzne, nr 10, 23-36, 1985. Kawiecki, Piotr.

# sztuka # nauka a sztuka # sztuka a społeczeństwo #
ABSTRAKT. Autor rozważa kwestię, jak sztuka usytuowana jest w kontekście całej makrostruktury społecznej. Przyjęcie stanowiska metajęzykowego umożliwia wskazanie, że sztuka jest jedną z form praktyk społecznych, jak nauka, praktyka magiczno-religijna, prawna, produkcyjna itp. Pozwala to stwierdzić, iż sztuka jako element większej całości nie może być przeciwstawna "interesom" owej całości. Jeśli "celem" obiektywnym całości jest jej trwanie i rozwój, to i sztuka musi brać w tym udział. Stąd jej obecny kształt, np. niekomunikatywność, odejście od powszechnie zrozumiałych sensów czy preferowanie wszelkiego rodzaju awangardyzmu, jest prawdopodobnie "reakcją" na zgłaszane zapotrzebowanie obiektywne ze strony makrostruktury społecznej.

Sztuka i nauka. Studia Filozoficzne, nr 8, 53-63, 1988. Kawiecki, Piotr.

# nauka a sztuka #