INDEKS AUTORSKI

Marek Kazimierczak


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

O przedmiocie i zadaniach filozofii w ujęciu Mścisława Wartenberga. Studia Filozoficzne, nr 7, 133-147, 1987. Kazimierczak, Marek.

# WARTENBERG, Mścisław # filozofia # filozofia polska # metafizyka #