INDEKS AUTORSKI

Stanisław Kazimir


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Modyfikacje praw fizycznych a kwestia wyjaśnienia przesunięć prążków widmowych galaktyk. Studia Filozoficzne, nr 7, 105-113, 1980. Kazimir, Stanisław.

# fizyka # astrofizyka # materia # prawa nauki #
ABSTRAKT. W artykule omawia się zagadnienie związane z problematyką tzw. "materii ukrytej", w astronomii pozagalaktycznej i gwiazdowej. Zagadnienie "materii ukrytej", sformułowane już na początku trzeciej dekady naszego wieku przez Zwicky`ego, istnieje we współczesnej astronomii i ciągle jest nie rozwiązane. W artykule przedstawiamy różne próby rozwiązania tego paradoksu. Pewne z tych propozycji prowadzą do zmian przyjętej postaci prawa ciążenia Newtona-Einsteina. Omawiamy najbardziej zaawansowane modyfikacje prawa ciążenia płynące z dwóch źródeł: z mniej relacjami znanych badań astronomii pozagalaktycznej i bardziej znanych - holistycznych koncepcji we współczesnej fizyce (związanych np. z P. A. M. Diraca). Charakter zmian prawa ciążenia zależy od dopplerowskiej bądź niedopplerowskiej interpretacji przesunięć prążków widmowych galaktyk. Związek ten zostanie w pracy wykazany. Jak zobaczymy, modyfikacje prawa ciążenia mogą, ale nie muszą, wiązać się z modyfikacjami klasycznej, dopplerowskiej interpretacji przesunięć widmowych galaktyk. Zajmiemy się też możliwością niestrukturalistycznego wyjaśnienia słynnych relacji Diraca. Wyjaśnienie genetyczne tych relacji może prowadzić do zmian poglądów na temat ewolucji i formowania się struktur materialnych.

Poniżej poziomu fizyki. [Rec. Parker-Rhodes, A. F. The Theory of Indistinguishables - A Search for Explanatory Principles Below the Level of Physics]. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 171-175, 1982. Kazimir, Stanisław.