INDEKS AUTORSKI

Michał Kelles-Krauz


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

PRZEKŁAD. Cornforth, Maurice Campbell. Nauka przeciw idealizmowi: w obronie filozofii przeciw pozytywizmowi i pragmatyzmowi. Krońska, Irena i Kelles-Krauz, Michał (tłum.). Warszawa, Książka i Wiedza, 1957.

PRZEKŁAD. Cornforth, Maurice Campbell. Materializm dialektyczny: wprowadzenie. Kelles-Krauz, Michał. Warszawa, Książka i Wiedza, 1960.