INDEKS AUTORSKI

Małgorzata Kępczyńska-Nowaczyk


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Pascala człowiek ukryty. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 22, 201-219, 1976.

# PASCAL, Blaise # antropologia filozoficzna # Bóg a człowiek # sens życia #

Alienacja "cogito". O zadaniach psychologii u Bergsona i Junga. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 26, 217-243, 1980.

# BERGSON, Henri # JUNG, Carl Gustav # filozofia psychologii #

Aksjologiczne założenia psychiatrii humanistycznej. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 29, 219-237, 1983.

# aksjologia # psychologia humanistyczna # psychiatria #

Czy psychoanaliza podważyła przekonanie o racjonalności natury ludzkiej? Studia Filozoficzne, nr 5-6, 271-276, 1983. Kępczyńska, Małgorzata.

# psychoanaliza # natura ludzka # racjonalność #
ABSTRAKT. Rewolucja psychoanalityczna zapoczątkowana przez Freuda przekreśliła definitywnie zarówno koncepcje podmiotu jako bezpośrednio samoświadomego res cogitans, jak i koncepcję podmiotu "naturalistyczną", upatrującą w kulturze proste przedłużenie animalności. Samowiedza, ego cogito realne, pojawia się jako chwilowa zdobycz podmiotu osiągana w starciach nieświadomości ze świadomością, pragnienia z realnością życia. Rozum jest tu przede wszystkim możliwością wyborów określających rezultaty tych strać; jest to rozum szerzej pojmowany niż "technologiczny" rozum nauk przyrodniczych.

O pewnych koncepcjach świadomości moralnej. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 34, 99-109, 1989. Kępczyńska-Nowaczyk, Małgorzata.

# świadomość moralna # intuicjonizm etyczny # ocena moralna # kryterium wartości #