INDEKS AUTORSKI

Stanisław Kiczuk


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Stosowalność logik wielowartościowych w teoriach fizykalnych w ujęciu Z. Zawirskiego. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 101-130, 1974. Kiczuk, Stanisław.

# ZAWIRSKI, Zygmunt # logika wielowartościowa # fizyka #
TREŚĆ. 1. Warunki stosowalności logiki formalnej w fizyce. 2. Adekwatność zastosowania trójwartościowej logiki Łukasiewicza (Ł3) do teorii komplementarności Nielsa Bohra. 3. Możliwość zastosowania logiki trójwartościowej w fizyce według innych autorów. 4. Zakres stosowalności praw logiki.

Zygmunta Zawirskiego koncepcja logiki mechaniki kwantowej. Roczniki Filozoficzne, 23(3), 75-94, 1975.

# ZAWIRSKI, Zygmunt # logika wielowartościowa # mechanika kwantowa #
TREŚĆ. 1. Warunki stosowania logiki wielowartościowej w mikrofizyce. 2. System logiki nieskończenie wielowartościowej (Z). 3. Próba oceny koncepcji Zawirskiego.

[Rec. Zinowiew, Aleksander A. Logika nauki]. Roczniki Filozoficzne, 23(3), 177-181, 1975. Kiczuk, Stanisław.

# logiczna teoria nauki #

Zygmunta Zawirskiego koncepcja teorii fizykalnej na tle innych ujęć. Roczniki Filozoficzne, 24(3), 37-59, 1976.

# ZAWIRSKI, Zygmunt # filozofia a nauka # fizyka #
TREŚĆ. 1. Doniosłość badań nad metodą nauk apriorycznych dla teorii fizykalnych. 2. Zasady filozoficzne a fizyka.

Próba uzupełnienia niektórych systemów logiki przyczynowości. Roczniki Filozoficzne, 25(1), 75-88, 1977.

# przyczynowość # logika przyczynowości # filozofia nauki #

Związek przyczynowy w fizyce współczesnej a logika przyczynowości. Roczniki Filozoficzne, 25(3), 119-131, 1977.

# fizyka # przyczynowość # logika przyczynowości #

O pewnej próbie przezwyciężenia kauzalnych anomalii w mechanice kwantowej. Roczniki Filozoficzne, 26(3), 53-64, 1978.

# przyczynowość # mechanika kwantowa # REICHENBACH, Hans #

[Rec. McArthur, Robert P. Tense Logic]. Roczniki Filozoficzne, 27(3), 138-142, 1979.

Zagadnienie konstruowalności logiki zdań czasowych. Roczniki Filozoficzne, 28(1), 149-166, 1980.

# logika temporalna # LEŚNIEWSKI, Stanisław #

Logika a inne dziedziny wiedzy. Roczniki Filozoficzne, 29(1), 15-37, 1981.

# logika # klasyfikacja nauk # język sformalizowany #

Logiki nieklasyczne i perspektywy ich zastosowań w filozofii. Roczniki Filozoficzne, 29(1), 39-50, 1981.

# logiki nieklasyczne # filozofia a logika #

[Rec. Henry, D. P. Medevial Logic and Metaphysics]. Roczniki Filozoficzne, 29(3), 181-185, 1981.

# logika a filozofia #

Zagadnienie zmiany a program logiki zmiany. Roczniki Filozoficzne, 30(1), 119-144, 1982.

# zmiana # logika zmiany #

Problem konstruowalności logiki zmiany. Roczniki Filozoficzne, 30(1), 145-168, 1982.

# logika zmiany #

Główne filozoficzne koncepcje zmiany. Roczniki Filozoficzne, 31(1), 41-76, 1983.

# zmiana # ARYSTOTELES # HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich # BERGSON, Henri #

Stosowalność dowodów założeniowych w systemach opartych na klasycznym rachunku logicznym. Roczniki Filozoficzne, 32(1), 45-58, 1984.

# logika klasyczna # dowód #

O formie logicznej. Roczniki Filozoficzne, 32(1), 49-55, 1984.

# forma # wnioskowanie #

Logika epistemiczna a ontologia. [Rec. Woods, John & Walton, Douglas. Argument: the Logic of the Fallacies]. Roczniki Filozoficzne, 32(1), 218-221, 1984.

# logika a filozofia #

System logiki zmiany. Roczniki Filozoficzne, 33(1), 143-179, 1985.

# logika zmiany #

Jak rozumieć trzecią wartość logiczną? [Rec. Putnam, Hilary. Mathematics, Matter and Method. Vol. I]. Roczniki Filozoficzne, 33(1), 221-230, 1985.

# logiki wielowartościowe #

Metafizyka a logika. [Rec. Schlesinger, George N. Metaphysics. Methods and Problems]. Roczniki Filozoficzne, 33(1), 230-241, 1985.

# metafizyka # logika a filozofia #

O niektórych problemach związanych ze stosowaniem logik modalnych. Roczniki Filozoficzne, 34(1), 189-306, 1986.

# logiki modalne #

[Rec. Kripke, Saul A. Naming and Necessity]. Roczniki Filozoficzne, 34(1), 319-325, 1986.

Logika a filozofia. Roczniki Filozoficzne, 35(1), 49-58, 1987.

# logika a filozofia # metodologia filozofii #

Zagadnienie obowiązywalności klasycznego rachunku zdań. Roczniki Filozoficzne, 36(1), 39-56, 1988.

# logika klasyczna # rachunek zdań #

Język fizyki współczesnej i problem logiki mechaniki kwantowej w ujęciu Wernera Heisenberga. Roczniki Filozoficzne, 36(1), 57-75, 1988.

# mechanika kwantowa # język nauki # HEISENBERG, Werner Carl # logiki nieklasyczne #

Logika czy logiki? Studia Filozoficzne, nr 6-7, 49-59, 1988.

# logika # logiki nieklasyczne #

Artura W. Burksa koncepcja logiki zdań kauzalnych. Roczniki Filozoficzne, 37/38(1), 311-124, 1989/1990.

# logiki nieklasyczne # kauzalizm #