INDEKS AUTORSKI

Stanisław Kijaczko


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Dwie refutacje w sporze między realizmem a idealizmem w filozofii angloamerykańskiej pierwszej połowy XX wieku. Studia Filozoficzne, nr 9, 145-158, 1989. Kijaczko, Stanisław.

# epistemologia # realizm # idealizm # MOORE, George Edward # STACE, Walter Terence #
ABSTRAKT. Autor proponuje bliższe spojrzenie na pewien interesujący epizod w konfrontacji dwóch epistemologii: realistycznej i idealistycznej. Przedstawicielami obu stanowisk są George Edward Moore z jego The Refutation of Idealism oraz Walter Terence Stace, autor Refutation of Realism. Celem artykułu jest ukazanie zarówno najważniejszych rysów, jak i ograniczeń dyskusji głęboko zakorzenionej w post-Berkeleiańskiej tradycji filozoficznej.