INDEKS AUTORSKI

Agnieszka Kijewska


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

[Rec. Richard, Marie-Dominique. L'enstreignement oral de Platon. Une nouvelle interpretation du platonisme]. Roczniki Filozoficzne, 36(1), 212-216, 1988. Kijewska, Agnieszka.

Spis publikacji ks. prof. Mariana Kurdziałka. Roczniki Filozoficzne, 37/38(1), 27-30, 1989/1990.

# KURDZIAŁEK, Marian # bibliografie #

 

"Wprowadzenie" w: Mikołaj z Kuzy. O oświeconej niewiedzy. Kania, Ireneusz (tłum.), 11-40. Kraków, Znak, 1997.

TREŚĆ. * [Życie i twórczość]. * Koncepcja Boga. Radykalny teologiczny apofatyzm. * Dochodzenie do wiedzy o Bogu. * Rozważania o wszechświecie. * Chrystologia Mikołaja z Kuzy. * Wybrana bibliografia.

PRZEKŁAD. Mikołaj z Kuzy. O grze kulą. Warszawa, Wyd. IFiS PAN, 2006.
"Wstęp" w: tamże, IX-CXXII.

TREŚĆ. 1. Mikołaj z Kuzy: życie i dzieło. 2. Podstawy systemu Mikołaja z Kuzy. 3. "O grze kulą" na tle twórczości Mikołaja z Kuzy. 4. Od tłumaczki. 5. Bibliografia.