INDEKS AUTORSKI

Piotr Kijkowski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

O pewnym niełukasiewiczowym trójwartościowym rachunku zdań. Studia Filozoficzne, nr 1, 173-186, 1972. Kijkowski, Piotr.

# rachunek zdań # logika wielowartościowa #
Autor rozważa trójwartościowy rachunek zdań, w którym wartości podstawowych funktorów jednoargumentowych i dwuargumentowych zadane są przy pomocy odpowiednio dobranych tabelek. Występują wartości logiczne 1, ½ i 0. wartościami wyróżnionymi są 1 i ½, zdania przyjmujące te wartości przy wszelkich podstawieniach są uznane. Przedstawiono szereg tez rachunku w zapisie wprowadzonym i używanym przez Łukasiewicza. Przynależność tez do zbioru tautologii była sprawdzana metodą podstawiania. Pewne typy zdań złożonych sprzecznych są w rachunku dopuszczalne i uznane. Podobnie jak algebra Boole’a może być interpretowana jako formalny odpowiednik klasycznej dwuwarto0ąściowej logiki zdań (dwie wartości 1 i 0 są interpretowane jako prawda i nieprawda), tak przedstawiony rachunek może być interpretowany jako formalny odpowiednik dialektyki marksistowskiej. Wtedy trzy wartości 1, 0 i ½ mogą być interpretowane jako silna prawda, nieprawda i słaba prawda (częściowa).