INDEKS AUTORSKI

Marcin Kilanowski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

PRZEKŁAD. Filozofia w czasach terroru: rozmowy z Jurgenem Habermasem i Jacques'em Derridą. Karalus, Andrzej i Kilanowski, Marcin i Orlewski, Bartosz (tłum.). Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008.