INDEKS AUTORSKI

Marek Kilijanek


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Sprzeczność dialektyczna. Studia Filozoficzne, nr 9, 29-41, 1988. Kilijanek, Marek.

# dialektyka # sprzeczność #
ABSTRAKT. W artykule omówiona została koncepcja sprzeczności dialektycznej jako jedności przeciwieństw, wywodząca się z dialektyki Hegla, problem założeń ontologicznych związanych z tą koncepcją, a także zagadnienie stosunku sprzeczności dialektycznej do zasady sprzeczności.