INDEKS AUTORSKI

Krystyna Kinach-Brzozowska


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Jana Śniadeckiego koncepcja "metafizyki nauk" i krytyka filozofii Kanta. (W 150-rocznicę śmierci uczonego). Studia Filozoficzne, nr 6, 123-138, 1981. Kinach-Brzozowska, Krystyna.

# ŚNIADECKI, Jan # filozofia a nauka # KANT, Immanuel # metafizyka #
TREŚĆ. (A) Koncepcja "metafizyki nauk". (B) Krytyka filozofii Kanta.