INDEKS AUTORSKI

Ewa Jadwiga Klimowicz (1941-1996)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Ideał i rzeczywistość. [Rec. Jedynak, Stanisław. Etyka i socjalizm]. Studia Filozoficzne, nr 9, 145-149, 1974.

Krytyka rosyjskiej filozofii teologicznej. [Rec. Dola, W. E. Kritika teologiczeskogo ponimanija swabody]. Studia Filozoficzne, nr 2, 163-166, 1975.

Próba "unaukowienia" etyki. [Rec. Styczeń, Tadeusz. Zarys etyki]. Studia Filozoficzne, nr 5, 211-216, 1977.

Utylitaryzm platonizujący. [Rec. Barrow, Robin. Utilitarianism and Education]. Etyka, t. 16, 191-195, 1978.

Tworzenie osobowości w procesie dydaktyki. Sprawozdanie. [Z V Ogólnopolskiego Spotkania Młodych Marksistów]. Studia Filozoficzne, nr 3, 155-162, 1979.

# pedagogika # osobowość #

IV Międzynarodowa konferencja etyków krajów socjalistycznych. Etyka, t. 18, 313-321, 1980.

# etyka marksistowska #

Poglądy aksjologiczne Talcotta Parsonsa. Studia Filozoficzne, nr 2, 119-135, 1989. Klimowicz, Ewa.

# PARSONS, Talcott # aksjologia # subiektywizm #
TREŚĆ. Celem tego artykułu jest rekonstrukcja poglądów aksjologicznych Talcotta Parsonsa, a zwłaszcza zagadnienie sposobu istnienia wartości oraz udziału czynników racjonalnych i irracjonalnych w wartościowaniu. Na podstawie analizy wypowiedzi autora i explicite formułowanych definicji wartości, dochodzimy do wniosku, że zajmuje on stanowisko bliskie tzw. subiektywizmowi "publicznemu" (lub socjologicznemu), przyjęta zaś przez niego funkcjonalna definicja wartości pozwala mu odchylać się od wyraźnej odpowiedzi na pytanie o status ontologiczny wartości i norm, co w konsekwencji prowadzi do wniosku, że cokolwiek normująco wpływa na zachowanie człowieka, może- na mocy Parsonsowskiej definicji - być uważane za wartość. Wskutek tego pojęcie wartości staje się tak szerokie, że bez uszczegółowienia nie nadaje się do przyjęcia jako podstawa badań empirycznych.

Granice życia w świetle pewnej odmiany etyki chrześcijańskiej. [Rec. Ślipko, Tadeusz. Granice życia. Dylematy współczesnej bioetyki]. Studia Filozoficzne, nr 11, 176-184, 1989.

Obłąkanie i odpowiedzialność. [Rec. Radden, Jennifer. Madness and Reason]. Etyka,, nr 25, 345-350, 1990. Klimowicz, Ewa.

# choroba psychiczna # odpowiedzialność #

Ericha Fromma koncepcje zdrowia psychicznego. Colloquia Communia, nr 1-6(48-53), 77-89, 1990.

# FROMM, Erich # zdrowie psychiczne #