INDEKS AUTORSKI

Antonina Kłoskowska (1919-2001)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Koncepcje typu osobowości we współczesnej antropologii kulturalnej. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 5, 85-139, 1959. Kłoskowska, Antonina.

# osobowość # antropologia kulturowa # socjalizacja #
TREŚĆ. (A) Zagadnienie typologii osobowości. (B) Teoria kultury i osobowości. (C) Koncepcje osobowości a kulturalistyczne teorie osobowości. (D) Trzy typu osobowości w kulturach pierwotnych. (E) Genetyczne ujęcie osobowości. Zagadnienie socjalizacji. (F) Analiza kilku studiów nad socjalizacją w społeczeństwach pierwotnych. (G) Ocena kulturalistycznego kierunku badań ze stanowiska psychologii społecznej, socjologii i etnologii.

Koncepcja kultury w ujęciu Karola Marksa. Studia Filozoficzne, nr 1, 19-33, 1968.

# MARX, Karl # socjologia kultury # materializm historyczny # antropogeneza #

Instytucjonalne ramy a spontaniczny rozwój kulturalnego uczestnictwa. Studia Filozoficzne, nr 12, 47-58, 1975. Kłoskowska, Antonina.

# kultura masowa #

Filozofia potoczna w empirycznym ujęciu. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 47-56, 1981.

# wiedza potoczna # światopogląd # świadomość społeczna #