INDEKS AUTORSKI

Lucjan Klyszcz


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

O epistemologicznych podstawach filozofii społecznej F. A. Hayeka. Studia Filozoficzne, nr 3, 117-124, 1986. Klyszcz, Lucjan.

# HAYEK, Friedrich August von # epistemologia # filozofia społeczna # wolność #
ABSTRAKT. Filozofia społeczna F. A. Hayeka, mocno krytykowana z uwagi na skrajne treści polityczne, może być uważana za przykład rzadkiego dziś myślenia systemowego. W artykule staram się pokazać że mimo rozległości tematyki jest to myśl niezwykle spójna. U jej podstaw leży zwarty zespół idei o charakterze epistemologicznym, a nie politycznym. Idee te stosowane w niezmienionej postaci wyznaczają treść poglądów Hayeka w tak różnych dziedzinach jak teoria umysłu, społeczeństwa i polityki.

Zoon politikon i korzenie totalitaryzmu. [Rec. Arendt, Hannah. Korzenie totalitaryzmu. 2 tomy. Grinberg, Daniel i Szawiel, Mariola (tłum.)]. Znak, nr 417-418, 166-172, 1990. Klyszcz, Lucjan.