INDEKS AUTORSKI

Jerzy Kochan


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Z dziejów teorii klas społecznych (przegląd stanowisk 1947-1965). Colloquia Communia, 4-5(27-28), 269-288, 1986. Kochan, Jerzy.

# klasa społeczna # filozofia polska #

Dialektyka a teoria klas społecznych. Studia Filozoficzne, nr 9, 53-72, 1988. Kochan, Jerzy.

# klasa społeczna # dialektyka # materializm historyczny #
ABSTRAKT. Uproszczony sposób pojmowania dialektyki w polskim marksizmie w końcu lat czterdziestych miał istotny wpływ na symplifikację rozumienia materializmu historycznego, a w szczególności teorii procesu historycznego i teorii klas. Stał się on jednak trwałym paradygmatem w polskim marksizmie, określa jego kształt do chwili obecnej. Artykuł zawiera krytyczna analizę tego właśnie paradygmatu interpretacji dialektyki i materializmu historycznego oraz charakterystykę podstawowych cech refleksji poruszającej się w ramach określonego przez niego pola. Ujawnia wewnątrzteoretyczne przesłanki jego rozpadu i degradacji teoretycznej.

z: Kochan, Ewa. O zniesieniu teorii alienacji. Colloquia Communia, 3-6(44-47), 245-253, 1989.

# alienacja # marksizm # filozofia polska #