INDEKS AUTORSKI

Zdzisław Kochański


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Problematyka filozoficzna we współczesnej biologii. [Rec. Filozoficzne problemy współczesnej biologii]. Myśl Filozoficzna, nr 3, 281-290, 1953.

W sprawie wydania "Idei ewolucji w biologii" Nusbauma-Hilarowicza. Myśl Filozoficzna, nr 3, 294-297, 1953.

Konferencja młodych biologów w Krakowie. Myśl Filozoficzna, nr 4, 353-359, 1953.

z: Eilstein, Helena. O projekcie programu materializmu dialektycznego. Myśl Filozoficzna, nr 3, 147-165, 1956.

Poznanie jako subiektywne odbicie obiektywnej rzeczywistości (cz. I). Myśl Filozoficzna, nr 5, 48-66, 1956.
Poznanie jako subiektywne odbicie obiektywnej rzeczywistości (cz. II). Myśl Filozoficzna, nr 6, 68-79, 1956. Kochański, Zdzisław.

# epistemologia # teoria odbicia # postrzeganie zmysłowe # materializm dialektyczny #
TREŚĆ. Cz. I. (A) Uwagi wstępne. (B) Pojęcie podmiotu w marksistowskiej teorii poznania. (C) O subiektywnym uwarunkowaniu przedmiotu poznania.
Cz. II. (A) O subiektywnym uwarunkowaniu dróg poznania. (B) O subiektywnym uwarunkowaniu psychicznych form odbicia rzeczywistości.

Problem celowości we współczesnej biologii. Cz. 1. Studia Filozoficzne, nr 1, 63-97, 1959.

# teleologia # cel, celowość # biologia #
TREŚĆ. 1. Uwagi wstępne. 2. Finalizm w przyrodoznawstwie w podwójnym przekroju - czyli systematyzacja zagadnienia. 3. Przegląd i egzemplifikacja różnych odmian celowości przyrodzonej. 4. Krytyczny przegląd głównych typów postaw metodologicznych i światopoglądowych w ujmowaniu problemu celowości w przyrodzie.

Problem celowości we współczesnej biologii. Cz. 2. Studia Filozoficzne, nr 2, 96-111, 1959.

# teleologia # cel, celowość # biologia # witalizm #
TREŚĆ. 5. Parę uwag o problemie wyjaśniania organicznej teleologii.

Nowa książka o metodzie dialektycznej w filozofii. [Rec. Segal, Jacob. Die dialektische Metode in der Biologie]. Studia Filozoficzne, nr 4, 191-201, 1959.

# biologia #

O Engelsie i Haecklu jako prekursorach szkoły łysenkowskiej czyli o potrzebie semantyki. Studia Filozoficzne, nr 6, 211-220, 1959.  

# ENGELS, Friedrich # HAECKEL, Ernst # ŁYSENKO, Trofim # biologia #

Cenne kompendium współczesnej wiedzy o zjawiskach życia. [Rec. Weisz, Paul B. Science of Biology]. Studia Filozoficzne, nr 5, 124-128, 1961.

# biologia #