INDEKS AUTORSKI

Maria Kokoszyńska (1905-1981)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

O różnych rodzajach zdań. Przegląd Filozoficzny, nr 1-4, 22-51, 1947.

# filozofia języka # zdanie # teza # empiryzm logiczny #
TREŚĆ. Wstęp. I. Uwagi z ogólnej teorii języka. II. Z teorii języka potocznego. III. Zastosowanie do niektórych zagadnień filozoficznych i metodologicznych. * Zakończenie.

O pewnym warunku semantycznej teorii wiedzy. Przegląd Filozoficzny, nr 4, 372-381, 1948.

# semantyka # przekładalność # język nauki #

[Rec. Carnap, Rudolf. Introduction to Semantics]. Ruch Filozoficzny, XVI (3-4), 127-135, 1948.

Krytyka niektórych poglądów na stosunek logiki do dialektyki. Studia Filozoficzne, nr 3, 118-151, 1957.

# filozofia logiki # dialektyka # sprzeczność #
TREŚĆ. 1. Stan problemu. 2. Kilka uwag o przedmiocie logiki i jej zadaniach. 3. Konsekwencje dla omawianego stanowiska. 4. Inna koncepcja praw logicznych i argumenty przeciw rozważanemu stanowisku. 5. Rola pojęć nieostrych, giętkich i chwiejnych w rozwoju wiedzy. 6. Uwagi końcowe.

Marksistowska książka o semantyce. [Rec. Schaff, Adam. Wstęp do semantyki]. Studia Filozoficzne, nr 1, 145-155, 1961.

O dedukcji. Studia Filozoficzne, nr 1, 77-86, 1963. PRZEDRUK w: Logiczna teoria nauki: wybór artykułów. Pawłowski, Tadeusz (red.), 153-162. Warszawa, PWN, 1966.

# dedukcja # denotacja # semantyka #

Ze studiów nad Fregem. [Rec. Caton, Charles E. The Apparent Difficulty in Frege's Ontology]. Studia Filozoficzne, nr 1, 196-197, 1964.

"O dyrektywach inferencji" w: Rozprawy logiczne. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Kazimierza Ajdukiewicza. 77-90. Warszawa, PWN, 1964.

# inferencja / wnioskowanie #

O niektórych osiągnięciach Kazimierza Ajdukiewicza w zakresie logiki, metodologii nauki i filozofii. Studia Filozoficzne, nr 1, 5-16, 1965.

# logika # metodologia nauki # AJDUKIEWICZ, Kazimierz #
TREŚĆ. 1. Logika. 2. Metodologia nauk. 3. Filozofia.

W sprawie koncepcji nauk dedukcyjnych. Studia Filozoficzne, nr 1, 57-63, 1967.

# metodologia nauki # nauki dedukcyjne # modele #

"W sprawie różnicy między naukami dedukcyjnymi i niededukcyjnymi" w: Księga pamiątkowa ku czci profesora Tadeusza Kotarbińskiego w osiemdziesiątą rocznicę urodzin. Czeżowski, Tadeusz i in. (red.), 43-73. Warszawa, PWN, 1967.

# nauki dedukcyjne # nauki indukcyjne # struktura # matematyka #

Rudolf Carnap. Wspomnienie pośmiertne. Ruch Filozoficzny, XXIX (3-4), 213-220, 1971.

Niektóre metodologiczne problemy integracji nauk. Studia Filozoficzne, nr 4, 47-56, 1973. Kokoszyńska, Maria.

# metodologia nauki # jedność nauki # dedukcja # aksjomat #