INDEKS AUTORSKI

Iwo Kołodziejczyk


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Matematyczny dowód na istnienie Boga w Philosophia Mathematica Erharda Weigla. Roczniki Filozoficzne, 11(3), 65-80, 1963. Kołodziejczyk, Iwo.

# dowody na istnienie Boga # filozofia matematyki #