INDEKS AUTORSKI

Wiktor Kołwzan


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Kierunki formalizacji informacyjnych procesów człowieka. Studia Filozoficzne, nr 10, 121-149, 1984. Kołwzan, Wiktor.

# człowiek # informacja # teoria systemów # organizm #
ABSTRAKT. W artykule omówiono kierunki formalizacji w aspekcie jakościowym dynamicznych procesów człowieka, w szczególności niektóre procesy biologiczne, psychiczne i komunikacyjne. Praca ma w zasadzie charakter teoretyczny, autor stara się jednak wskazywać także na możliwość wykorzystania w praktyce niektórych wniosków wynikających z kierunku formalizacji tych procesów.